Saturday, October 2, 2010

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾಹಿತಿಗಳು


ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಚಿಟುಕಿಸಿ.
www.mkgandhi.org

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಜನೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ.
-ಸವಿತ