Saturday, March 21, 2015

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ...ಯುಗಾದಿ/ಉಗಾದಿ ಪಚಡಿ

ನೀವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ...ಯುಗಾದಿ/ಉಗಾದಿ ಪಚಡಿಯನ್ನ ಸವಿದಿರಾ?
Hey Did you taste the Bevu Bella & Ugadi Pachadi?! Here is the recipe, feel free to share it.

Picture Courtesy: Own

1 comment:

prashasti said...

ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಬ್ಲಾಗು.. ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. Followed :-)